ماشین سنتر شش پالته ماندلی

ماشین سنتر شش پالته ماندلی

1

مشخصات فنی ماشین سنتر شش پالته ماندلی در فایل پیوست قابل مشاهده می باشد.

technical spec