خبر

tiieشرکت سازه کیان خاورمیانه مقدم شما عزیزان را در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت گرامی میداریم.
مهر 10, 1394
tiie

پانزدهمین نمایشگاه صنعت تهران

شرکت سازه کیان خاورمیانه مقدم شما عزیزان را در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت گرامی میداریم.
تیر 4, 1394
news-oil

لزوم استفاده از پژوهشهای دانشگاهی برای توسعه صنایع پایین‌ دستی پتروشیمی

به گزارش صنعت نیوز، رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: پژوهش‌های دانشگاهی درباره نحوه تولید در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی باید شتاب گیرد و با مدیریت تکنولوژی و طراحی دانش‌مدار فرآیندها می‌توان به سمت افزایش ارزش‌افزوده صنعت پتروشیمی در داخل کشور حرکت کرد. علی مروی خواستار شناخت دقیق و کافی از زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و تکمیل آن در ایران شد و افزود: مشکل اصلی این صنعت عدم شناخت دقیق و کافی از زنجیره ارزش و تکمیل آن در کشور و […]